Töitä tehdään paikallisesti ympäri Suomen

KVL-Tekniikka toteuttaa energia- ja infrarakentamisen projekteja ympäri Suomen pääkaupunkiseudulta Lappiin. Valtakunnallisessa toiminnassa korostuvat paikalliset yhteistyöverkostot ja alueellisten olosuhteiden hyvä tuntemus. Tärkeä onnistumisen edellytys on myös vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja luottamus omaan ja tiimin tekemiseen.

Muutama kuukausi sitten KVL:n henkilöstöjohtajana aloittanut Minna Visakorpi on jo huomannut, mikä toimii liimana työntekijöiden ja yrityksen välillä.
“Työn merkityksellisyys korostuu täällä – se ilmenee ihan kaikessa. Työ on luonteeltaan sellaista, missä tulos ja oma tekeminen näkyy konkreettisesti. Asioilla on alku ja loppu”, Visakorpi kuvailee.

Työtä ei myöskään tehdä yksin vaan aina tiiminä.
“Meillä on hyvin moninainen ja moniosaava joukko, mikä on yksi vahvuuksistamme. Ketään ei jätetä yksin, vaan apu on aina lähellä. Työstä kannetaan vastuuta, sillä jokainen ymmärtää, että omalla tekemisellä tai tekemättä jättämisellä on vaikutusta kaverin työhön”, Visakorpi pohtii.

“Ihmisiä koulutetaan ja heillä on halutessaan etenemismahdollisuuksia.”

Paikalliset verkostot tärkeässä roolissa

KVL-Tekniikan toiminta on valtakunnallista. Paitsi että yrityksen koko osaamispotentiaali saadaan näin tehokkaasti käyttöön, se myös tasapainottaa työn kausiluonteisuutta. Kun Pohjois-Suomessa maa peittyy lumeen, Etelä-Suomessa työt jatkuvat lähes ympäri vuoden.
“Meillä jokainen voi pitkälti vaikuttaa siihen, miten liikkuvaa oma työ on. Pyrimme huomioimaan ihmisten elämäntilanteen mahdollisimman hyvin”, Visakorpi kertoo.

Valtakunnallisuus ei tarkoita, että projekteja johdettaisiin etäältä.
“Meille on tärkeää, että tunnemme paikalliset ihmiset, organisaatiot ja olosuhteet siellä missä kulloinkin toimimme. Tähän auttaa se, että työnjohto on paikallinen”, Visakorpi sanoo.

Paikallinen läsnäolo edistää niinikään KVL-Tekniikan omaa kehittymistä.
“Suomi on pitkä maa, ja eri alueilla voi olla omanlaisiaan tapoja toimia. Kehitämme toimintaamme ketterästi yhdessä ideoiden. Sisäisen vuoropuhelun kautta jaamme hyväksi havaittuja tapoja. Näin opimme uutta ja kehitämme jatkuvasti yhteisiä toimintatapojamme.”

Vahvuus syntyy moninaisesta tekijäjoukosta

KVL-Tekniikalla työskentelee monenlaisia osaajia: työnjohtajia, projektipäällikköjä, hitsaajia, maanrakennustyöntekijöitä, kuorma-auton- ja kaivinkoneenkuljettajia, kaukolämpöeristäjiä sekä apumiehiä.

Ammattitaitoista työvoimaa rekrytoidaan tarvittaessa ulkomailta. KVL-Tekniikalla on töissä useita kansainvälisiä eri alojen osaajia.

“Työnantajan näkökulmasta kaikki työntekijämme ovat tasa-arvoisia eikä heidän taustallaan ole meille merkitystä. Tärkeää on osaaminen ja motivaatio”, Visakorpi painottaa.

Moninaisuus tarkoittaa käytännössä, että KVL-Tekniikka pystyy toteuttamaan laajatkin projektit alusta loppuun asti missä päin Suomea tahansa. Osaajia löytyy jokaiseen vaiheeseen.

“Kun teemme töitä avaimet käteen -periaatteella, vastuu pysyy koko ajan meillä. ‘Kapula’ ei siis pääse missään vaiheessa tipahtamaan penkkien väliin. Vastaamme itse siitä, että työvaihe siirtyy seuraavalle tiimille”, Visakorpi sanoo.

Keskeistä työn hyvä johtaminen ja organisointi

On tyypillistä, että sekä esimiehet että työntekijät liikkuvat samalla viikolla useammalla eri työmaalla – siellä missä heidän osaamistaan juuri sillä hetkellä tarvitaan. Työnjohtajan tai projektipäällikön pitää hallita iso kokonaisuus ja pystyä samalla pilkkomaan tehtävät oikeille osaajille oikeaan hetkeen.

“Kun projekteja on meneillään yhtä aikaa useita, työn johtaminen ja organisointi nousee keskeiseksi. Vaatii erittäin hyvää yhteistyötä tiimeiltä, jotta osaaminen ja resurssit jaetaan oikea-aikaisesti eri projekteille”, Visakorpi korostaa.

KVL-Tekniikka on kasvusta huolimatta pystynyt pitämään käytännönläheisen otteen ruohonjuuritason tekemisessä. Lähes 200 hengen organisaatiossa on vain seitsemän hengen hallinto. Suurin osa työntekijöistä on “kenttähommissa” – välillä johtoa myöten.

“Myös toimitusjohtajamme Jukka kiertää työmailla ja on arjessa mukana. Johto ei jää kasvottomaksi, vaan on tärkeä osa kun rakennetaan yhdessä tekemisen kulttuuria”, Visakorpi kertoo.

Haluaisitko työskennellä KVL-Tekniikalla? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme. Voit jättää meille myös avoimen hakemuksen.

Jaa tämä sivu