Referenssit – Kunnallistekniikka

Tältä sivulta löydät tärkeimmät referenssimme koskien kunnallistekniikan rakentamista ja huoltoa.

 • Nikkilä-Kerava siirtoviemäriurakka

  Nikkilä-Kerava rinnakkaissiirtoviemärin rakentaminen 400 PE (PE100 RC PN10) ja nykyisen siirtoviemärin korvaaminen uudella 315PE (pE100 RC PN10) -paineviemärille n. 6 km matkalla. Kokonaisuudessaan rakennettavan paineviemärilinjan pituus oli n. 10 km. Siirtoviemäri muutettiin ns. matalaenergialinjaksi, jossa koko linja on paineellinen Nikkilästä Keravalle purkukaivoon saakka. Urakka sisälsi myös Nikkilän jätevedenpumppaamon uusimisen kokonaisuudessaan sis. maanrakennustyöt, perustuslaattojen valutyöt ja laattojen paaluperustukset, pumppaamon koneistojen ja putkistojen asennustyöt ja LVISA-työt sekä teräsponttiseinien asennukset ja laite- ja huoltorakennuksien rakentamisen. Vaahteramäen jätevedenpumppaamon pumppujen ja koneistojen uusiminen ja Talman jätevedenpumppaamon muuttaminen aluelämpöpumppaamoksi. Urakka sisälsi myös louhinta- ja asfaltointitöitä sekä teiden ja junaradan alituksia. 

  • Kesto: 13 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/06 
  • Tilaaja: Sipoon Vesi 
 • Telkäntaipaleen läntiset kulkuyhteydet 

  Telkäntaipaleen ja Mainiemenkujan sekä Viistokujan kevytväylien rakentaminen. Urakkaan kuului mm. betonisten tukimuurien, kuivatusten, valaistuksen, teknisen tilan ja portaiden rakentaminen lämmitysjärjestelmineen, LVIAS-työt sekä vihertyöt, aiemmin rakennetun Telkäntaipaleen ylikulkusillan maatuen valamatta jääneen reunapalkin tekeminen valmiiksi (n. 3,5 m), vanhojen rakenteiden sekä putkilinjojen ja kaapeleiden purkaminen ja uudelleen sijoittaminen. 

  • Kesto: 6 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/03 
  • Tilaaja: Lempäälän kunta 
 • Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman RU 

  Uuden säätöpaineen korotusaseman kokonaisrakentaminen sisältäen maanrakennustyöt, perustustyöt, rakennuspohjan louhinnat, maanalaiset putket ja salaojat, sade- ja jätevesiviemärit, pohjalaatan valut ja betonityöt, runko- ja vesikattorakenteet (kantavat betoniseinät) sekä teräsrakenteet; huoltopihan ja -tien sekä aidan rakentaminen, maanalaiset putket, koneisto- ja prosessiputkistotyöt, LVIS-työt, prosessiautomaation kaapelointityöt. 

  • Kesto; 12 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/11 
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY 
 • Takamaan jätevesipumppaamon saneeraus 

  Urakassa rakennettiin Takamaan vanhan pumppaamon viereen uusi pumppaamo ja sen edellyttämät uudet viemärit sekä vanhoja rakenteita purettiin. Urakka sisälsi mm. pohjalaatan rakentamisen ja valutyöt, uuden pumppaamopytyn asennustyöt, tulokaivojen 200 M viemärin ja 110 PE paineputken rakentaminen sekä vanhan tulokaivon uusiminen, vanhan pumppaamon ja putkilinjojen purkaminen suunnitelmien mukaan. 

  • Kesto: 3 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/04 
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta 
 • NSL3 polttoainekäsittelyalueen rakennus-ja aluetyöt

  Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden kolmannen (3.) Voimalaitosyksikön, NSL3, yhteydessä rakennettava kiinteän polttoaineen käsittelyalue (KPA-alue). Seulomorakennuksen, laitteiden ja muiden rakennettavien rakennusten perustukset, paalutukset, alapohjalaatat ja teräsrakennetyöt. SRF-siilon perustukset, perusmuurit, seinät, välitasot ja täydentävät rakenteet paalutuksineen. Kuljettimien, risteysaseman ja liittyvien hoitotasojen perustukset paalutuksineen. Kanaalien ja luukkujen betoniset ja teräksiset kannet. Olemassa olevien rakenteiden vahvistuksia ja purkutöitä. Seulomorakennuksen kaivannon itäreunaan tehtiin työaikainen tukiseinä. Alueputkien (hule- ja jätevesiputket, hulevedenpumppaamon asennus, hiekan- ja öljynerottimet) ja kahden sammutusjätevesialtaan toteutus. Pihojen pintarakenteet ja asfaltoinnit. SRF-siilon pohjalaatta sekä seulomon laiteperustukset olivat massiivisia ja vaativia paikallavalettuja vesitiiviitä betonirakenteita.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/9
  • Tilaaja: Tampereen Sähkölaitos Oy
 • KELVO RU Savukaasupesuri

  Savukaasupesurirakennuksen perustustyöt: betonointityöt (perustuslaatta 600mm, kaatolattiat, säiliönpohjat ja kone- sekä pumppupetit) ja sokkelielementtien asennukset. Biolaitoksen savupiipun perustuksen pohjalaatta sekä perustuksen manttelointi, ja putkisillan perustustyöt biolaitoksen ja uuden savukaasupesurirakennuksen välille.  Maanrakennustyöt: salaojat, viemärit, pohjaviemärit, tasaukset sekä asfaltointi. Rikinsyöttörakennuksen kokonaisrakentaminen; perustustyöt (perustuslaatta 400mm ja pintavalu), sokkelielementtien asennustyöt, teräsrakenne ja vesikatto, maanrakennustyöt (salaojat, viemärit, tasaukset ja betonityöt). Urakka sisälsi myös päätoteuttajapalveluiden toteuttamisen Keravan Lämpövoima Oy:lle varsinaisen pääurakan jälkeen.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Keravan Lämpövoima Oy
 • Lukonmäen venttiiliaseman rakentaminen

  Venttiiliaseman rakentaminen: materiaalihankinnat ja rakennustyöt, valutöistä lähtien. Vesijohtojen Ø 300 SG Pn ja Ø  800 SG PN 10 rakentaminen sisältäen kaikki asennus- ja liitostyöt. Palopostien rakentaminen betonikaivoineen.  Kuivatuksen purkulinjan hv Ø  200 PVC/sk SN8 rakentaminen kaivoineen ja takaiskuventtiileineen sekä huoltotien rakentaminen venttiiliasemalle.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/11
  • Tilaaja: Tampereen Vesi Liikelaitos
 • Tasausaltaan TAL2 Tulvapumppaamo 17920

  Suotovesien altaaseen uusi pumppaamo, virtausmittauskaivoelementti, toimilaiteventtiilielementtikaivot hulevesi dn600 ja jätevesi dn500. HST dn 250 20 metriä, PEH 315 20 metriä. Alueen kaapelointi- ja sähkötyöt sekä alueen pinta – ja päällystetyöt.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/9
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Kuhmoisten Koskenpartaan Infra

  Koskenpartaan asuntoalueen vesihuoltolinjan, kaukolämmön ja teiden rakentaminen.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/8
  • Tilaaja: Kuhmoisten kunta
 • Ämmässuon tuhkankäsittelylaitteiston MRU 16830

  Vesijohtojen 110 mm, 75 mm ja 32 mm rakentaminen, yhteensä noin 380 metriä. Paikallavalettujen perustuslaattojen rakentaminen tuhkankäsittelylaitteistolle, 250 m3 betonia. Louhintatyöt tasausaltaan ja pumppaamon asennusta varten. Alueen kaapelointityöt sekä päällystys.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/12
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Nummentien pumppaamo

  Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen, noin 30 m2 sekä siihen liittyvät maanrakennustyöt. Kaukolämpöputkistojen asennustyöt pumppaamoon sekä ulkopuoliset kaukolämpölinjan (DN150/315) rakennustyöt ja liitokset maanrakennustöineen. Sähkö- ja automaatiotyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Lohjan Energiahuolto Oy LOHER
 • Killon ylävesisäiliön saneeraus vh 2

  Ylävesisäiliön holvin korjaustyöt: ruostuneiden rautojen esiinpiikkaus, holvin hiekkapuhallus ja pinnoitus laastilla. Säiliön putkistojen uusiminen, Dn250 ja Dn200 sekä ulkopuolen purkulinjan 400 M ja vesijohdon 315 PEH uusiminen. Sähkösyötön maakapelointi ja alueen aitaaminen.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta
 • Kaupin tulvapumppaamon rakentaminen

  Kokonaisurakka tulvapumppaamon rakentamisesta. Putkikoot: viettolinja D1200, painelinjat 2*D800, vesijohto D40, palovesiasema D150, huleveden painelinja D40, vesilinja D300. Urakka sisälsi maarakennustyöt, vaativat tuennat, valutyöt sekä pumppaamon sisäpuoliset HST-putkistoasennukset. Tuennat vaativa pumppaamorakennus perustettiin 11 m syvyydelle maan pinnasta. Suoritettiin pohjaveden alennus. Pontit jouduttiin tukemaan kolmesta eri kohdasta soljilla toisiinsa.  46 m pituinen pontitus tuettiin teräspalkkien ja maa-ankkureiden avulla.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/1
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Kaupin tulvapumppaamon vesihuoltolinjat

  Urakassa rakennettiin Tampereen Vieritiellä vesi-, viemäri- ja hulevesiviemärit sekä katurakenteet ja valaistus. Kadun pituus 200 m, ajoradan leveys 5,5 m ja kevyen liikenteen väylän leveys 4,5 m. Tien rakennekerrokset sekä siihen liittyvä kuivatus uusittiin koko tien osuudelta. Uusien tierakenteiden kokonaisvahvuus oli 950 mm. Kadun osuudelle rakennettiin graniittinen reunakivi sekä tehtiin muita erikoiskiveyksiä mm. suojateiden kohdalle sekä erottamaan pyöräily ja jalankulku. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän päällystys kuului urakkaan. Katuvalaistukseen sisältyi tierakenteeseen asennettavat suojaputkitukset, kaapeloinnit, perustojen ja pylväiden asennukset. Vesihuoltoon kuului tulvapumppaamon painelinjojen rakentaminen: 2* 800 mm PEH putket, kadun kuivatuksen rakentaminen: helevesiviettoviemäri 500 mm betoni sekä runkovesijohdon rakentaminen: 300 mm SGB valurauta. Urakassa tuettiin vesihuoltolinjoja tuentaelementeillä.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/12
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Tarastenjärven pihan ja katoksen maanrakennusurakka

  Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen piha- liikennöintialueiden sekä vaaán katoksen perustusten rakennusurakka. Urakka käsitti alueen massanvaihtotyöt, hulevesijärjestelmien rakentamisen, tiivis- ja pintarakenteet.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/12
  • Tilaaja: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
 • Tasanne-Nurmi vesihuoltolinja

  Vesijohtojen (Ø 500, Ø 400 ja Ø 200) sekä paineviemärin (2 x Ø 315 mm) rakentaminen Tasanteen pumppaamolta Nurmiin pääosin vesistöjohtoina.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/4
  • Tilaaja: Tampereen Vesi