Referenssit – Infrarakentaminen

Tältä sivulta löydät tärkeimmät infrarakentamisen referenssimme.

 • Tuomioja–Kemijärvi rummunkorjausurakka 2023 

  Urakassa uusittiin 6 ratarumpua Tuomioja–Kemijärvi rataosuuksilla. Kaksi rummuista uusittiin aukikaivamalla ja muissa sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään, ja kiviholven ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 4 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/08 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Keljonkangas I rautatietunnelin korjausurakka 2022

  Jyväskylän kunnan alueella sähköistetyllä rataosalla 1405 Orivesi – Jyväskylä sijaitsevan Keljonkangas I -ratatunnelin eteläisen suuaukon kallioleikkaukset ja niiden ympäristö. Kallion  ennakkopultitus , injektointi sekä lopullinen lujitus. Kallioleikkauksen louhinta, niskamuurin rakentaminen kallioleikkauksen päälle veden ohjausta varten, uuden aidan rakentaminen ja yhdistäminen vanhaan aitaan sekä uusien saattolämmityskaapeleiden asennus ja kytkentä. Raiteet ja pölkyt poistetaan louhinnan ajaksi ja asennetaan takaisin louhinnan jälkeen.

  • Kesto: 9 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2023/01
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Rummunkorjausurakka Orivesi-Seinäjoki 2022 

  Urakassa uusittiin 11 ratarumpua Orivesi-Seinäjoki rataosuudella. Kuuteen rumpuun sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Neljä rummuista uusittiin auki kaivamalla. Yksi rummuista asennettiin poraamalla ja nykyinen rumpu täytettiin. Osa rummuista sijaitsivat pohjavesialueella. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 5 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/12 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • KoKoHa, Rummut 2022 

  Urakassa uusittiin neljä rumpua Kotkan ja Kouvolan alueella. Urakkaan kuului rumpukohteiden radan kaikki alus- ja päällysrakennetyöt hitsaus- ja tuentatöineen. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla. 

  • Kesto: 7 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/12 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Nikkilä-Kerava siirtoviemäriurakka

  Nikkilä-Kerava rinnakkaissiirtoviemärin rakentaminen 400 PE (PE100 RC PN10) ja nykyisen siirtoviemärin korvaaminen uudella 315PE (pE100 RC PN10) -paineviemärille n. 6 km matkalla. Kokonaisuudessaan rakennettavan paineviemärilinjan pituus oli n. 10 km. Siirtoviemäri muutettiin ns. matalaenergialinjaksi, jossa koko linja on paineellinen Nikkilästä Keravalle purkukaivoon saakka. Urakka sisälsi myös Nikkilän jätevedenpumppaamon uusimisen kokonaisuudessaan sis. maanrakennustyöt, perustuslaattojen valutyöt ja laattojen paaluperustukset, pumppaamon koneistojen ja putkistojen asennustyöt ja LVISA-työt sekä teräsponttiseinien asennukset ja laite- ja huoltorakennuksien rakentamisen. Vaahteramäen jätevedenpumppaamon pumppujen ja koneistojen uusiminen ja Talman jätevedenpumppaamon muuttaminen aluelämpöpumppaamoksi. Urakka sisälsi myös louhinta- ja asfaltointitöitä sekä teiden ja junaradan alituksia. 

  • Kesto: 13 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/06 
  • Tilaaja: Sipoon Vesi 
 • Telkäntaipaleen läntiset kulkuyhteydet 

  Telkäntaipaleen ja Mainiemenkujan sekä Viistokujan kevytväylien rakentaminen. Urakkaan kuului mm. betonisten tukimuurien, kuivatusten, valaistuksen, teknisen tilan ja portaiden rakentaminen lämmitysjärjestelmineen, LVIAS-työt sekä vihertyöt, aiemmin rakennetun Telkäntaipaleen ylikulkusillan maatuen valamatta jääneen reunapalkin tekeminen valmiiksi (n. 3,5 m), vanhojen rakenteiden sekä putkilinjojen ja kaapeleiden purkaminen ja uudelleen sijoittaminen. 

  • Kesto: 6 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/03 
  • Tilaaja: Lempäälän kunta 
 • Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman RU 

  Uuden säätöpaineen korotusaseman kokonaisrakentaminen sisältäen maanrakennustyöt, perustustyöt, rakennuspohjan louhinnat, maanalaiset putket ja salaojat, sade- ja jätevesiviemärit, pohjalaatan valut ja betonityöt, runko- ja vesikattorakenteet (kantavat betoniseinät) sekä teräsrakenteet; huoltopihan ja -tien sekä aidan rakentaminen, maanalaiset putket, koneisto- ja prosessiputkistotyöt, LVIS-työt, prosessiautomaation kaapelointityöt. 

  • Kesto; 12 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/11 
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY 
 • Rummunkorjausurakka Haapamäki-Pieksämäki 2022

  Urakassa uusittiin 8 ratarumpua Haapamäki–Jyväskylä ja Jyväskylä–Pieksämäki rataosuuksilla. Yksi rummuista uusittiin aukikaivamalla ja muissa sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 5 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/10 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Takamaan jätevesipumppaamon saneeraus 

  Urakassa rakennettiin Takamaan vanhan pumppaamon viereen uusi pumppaamo ja sen edellyttämät uudet viemärit sekä vanhoja rakenteita purettiin. Urakka sisälsi mm. pohjalaatan rakentamisen ja valutyöt, uuden pumppaamopytyn asennustyöt, tulokaivojen 200 M viemärin ja 110 PE paineputken rakentaminen sekä vanhan tulokaivon uusiminen, vanhan pumppaamon ja putkilinjojen purkaminen suunnitelmien mukaan. 

  • Kesto: 3 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/04 
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta 
 • NSL3 polttoainekäsittelyalueen rakennus-ja aluetyöt

  Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden kolmannen (3.) Voimalaitosyksikön, NSL3, yhteydessä rakennettava kiinteän polttoaineen käsittelyalue (KPA-alue). Seulomorakennuksen, laitteiden ja muiden rakennettavien rakennusten perustukset, paalutukset, alapohjalaatat ja teräsrakennetyöt. SRF-siilon perustukset, perusmuurit, seinät, välitasot ja täydentävät rakenteet paalutuksineen. Kuljettimien, risteysaseman ja liittyvien hoitotasojen perustukset paalutuksineen. Kanaalien ja luukkujen betoniset ja teräksiset kannet. Olemassa olevien rakenteiden vahvistuksia ja purkutöitä. Seulomorakennuksen kaivannon itäreunaan tehtiin työaikainen tukiseinä. Alueputkien (hule- ja jätevesiputket, hulevedenpumppaamon asennus, hiekan- ja öljynerottimet) ja kahden sammutusjätevesialtaan toteutus. Pihojen pintarakenteet ja asfaltoinnit. SRF-siilon pohjalaatta sekä seulomon laiteperustukset olivat massiivisia ja vaativia paikallavalettuja vesitiiviitä betonirakenteita.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/9
  • Tilaaja: Tampereen Sähkölaitos Oy
 • Vuosaaren yhteiskäyttötunnelin saneerausurakka, osa 2

  Urakassa saneerataan 10 km pitkä yhteiskäyttötunneliosuus; tunnelin leveys 3 m ja korkeus 3,3 m. Tunnelissa rakennetaan DN1000 kaukolämpölinjaa. Urakka sisältää pultitustöitä sekä tunnelin lattian syvennys- ja katon korotuslouhintaa, injektointitöitä, maankaivua, tukiseinätöitä, asfaltin ja betonilaattojen ja seinien purkua, täyttötöitä tiivistyksineen, rukonrakenteiden ja putkikannakkeiden tekoa. Teräsbetonirakenteet ankkuroidaan kallioon ja teräsbetonirakenteisiin.  Kalliopinnat ruskuibetonoidaan vesitiiviiksi. Urakka sisältää 1-luokan betonivalutöitä.

  • Kesto: 01.04.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/6
  • Tilaaja: Helen
 • Tasoristeystyöt Tähtiniemi-Oripohja

  Orivedellä Haapamäki-Orivesi rataosuudella Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeysten poistaminen. Uuden sukkavartaan tasoristeyksen rakentaminen sekä siihen liittyvät uudet tie- ja katujärjestelyt sekä puoli- ja kokopuomilaitoksen asenaminen tasoristeykseen laitetiloineen. Nykyisen Parpolan tasoristeyksen parantaminen sekä ääni- ja valovaroituslaitoksen asentaminen laitetloineen. Tilaajan toimittamien laitetilojen perustusten suunnittelu ja rakentaminen. TARMO-laitteiston kytkentä ja testaus toimintakuntoon. Tähtiniemen tasoristeyksen näkemäleikkaustyöt. Urakassa noudatetaan TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 13.10.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Rummunkorjausurakka Hpk-Sk 2021

  Urakassa uusittiin kaksitoista ratarumpua Haapamäki-Seinäjoki -rataosuudella. Kolme ratarumpua uusittiin aukikaivamalla, viisi uutta ratarumpua asennettiin vasaraporaamalla ja nykyinen rumpu täytettiin, sekä neljän rummun teräsputkiprofiili sujutettiin vanhan kivirummun sisään, ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpreen betonilla. Urakassa tuettiin raiteet aukikaivettavilta rummuilta tarvittavalta matkalta (n. 50 rd-m /rumpu) vähintään kolme kertaa. Raiteet mitattiin kohteessa ennnen työn aloitusta sekä työn valmistumisen jälkeen, ja raide tuli saattaa työtä edeltävään geometriaan. Urakassa noudatettiin TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Paasivuoren rautatietunnelin vesivuodon korjaukset

  Paasivuorentunnelin kääntöorren korjaus rataosalla Tampere – Jyväskylä 330+214, Paasivuoren tunnelin eteläpäässä. Urakka sisälsi jännitekatkon, ripustusputken orsien poistot ja takaisin asennukset, injektointireikien poraukset sekä injektoinnit.

  • Kesto: 1vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Lohja – Lohjanjärvi -radan purku-urakka 2020

  Kasvillisuuden poisto, raiteiden ja vaihteiden purkaminen sekä poistuvan materiaalin toimitus kierrätykseen. Käytöstä poistetun tasoristeyksen turvalaitoksen purkaminen, tasoristeyksien kohtien asfaltointi, kulkuesteiden rakentaminen siltaan sekä TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Joensuu – Heinävaara rummun uusiminen

  Joensuu-Ilomantsi Km 627+152 rummun uusiminen auki kaivuna. TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 2 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Länsi-Suomen rummunkorjausurakka 2020

  Urakassa uusittiin ja korjattiin yhteensä 19 ratarumpua Länsi-Suomen alueella. Osa kivirummuista purettiin ja tilalle asennettiin uusi teräsputkirumpu aukikaivamalla. Joihinkin rumpuihin sujutettiin sisään teräsputkiprofiili ja vanhan rummun ja sujutettavan teräsprofiilin väli betonoitiin. Osa rummuista betonoitiin ja viereen porattiin uusi rumpu. Urakkaan kuului myös tienrakentamista.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • KELVO RU Savukaasupesuri

  Savukaasupesurirakennuksen perustustyöt: betonointityöt (perustuslaatta 600mm, kaatolattiat, säiliönpohjat ja kone- sekä pumppupetit) ja sokkelielementtien asennukset. Biolaitoksen savupiipun perustuksen pohjalaatta sekä perustuksen manttelointi, ja putkisillan perustustyöt biolaitoksen ja uuden savukaasupesurirakennuksen välille.  Maanrakennustyöt: salaojat, viemärit, pohjaviemärit, tasaukset sekä asfaltointi. Rikinsyöttörakennuksen kokonaisrakentaminen; perustustyöt (perustuslaatta 400mm ja pintavalu), sokkelielementtien asennustyöt, teräsrakenne ja vesikatto, maanrakennustyöt (salaojat, viemärit, tasaukset ja betonityöt). Urakka sisälsi myös päätoteuttajapalveluiden toteuttamisen Keravan Lämpövoima Oy:lle varsinaisen pääurakan jälkeen.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Keravan Lämpövoima Oy
 • Lukonmäen venttiiliaseman rakentaminen

  Venttiiliaseman rakentaminen: materiaalihankinnat ja rakennustyöt, valutöistä lähtien. Vesijohtojen Ø 300 SG Pn ja Ø  800 SG PN 10 rakentaminen sisältäen kaikki asennus- ja liitostyöt. Palopostien rakentaminen betonikaivoineen.  Kuivatuksen purkulinjan hv Ø  200 PVC/sk SN8 rakentaminen kaivoineen ja takaiskuventtiileineen sekä huoltotien rakentaminen venttiiliasemalle.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/11
  • Tilaaja: Tampereen Vesi Liikelaitos
 • Tasausaltaan TAL2 Tulvapumppaamo 17920

  Suotovesien altaaseen uusi pumppaamo, virtausmittauskaivoelementti, toimilaiteventtiilielementtikaivot hulevesi dn600 ja jätevesi dn500. HST dn 250 20 metriä, PEH 315 20 metriä. Alueen kaapelointi- ja sähkötyöt sekä alueen pinta – ja päällystetyöt.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/9
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Toijalan tasoristeysten korvaavan tien rakennusurakka

  Urakka sisälsi Y4 tien rakentamisen, kolmen tasoristeyksen poiston (kansien poisto, ratapenkan muotoilu) ja merkkien poiston, tukikerroksen uusiminen tasoristeysten kohdalta, raiteen tukeminen km 150+1300 – 150+1820 välillä, tukikerroksen muotoilu tuettavalta osalta, sähköratarakenteiden aseman tarkastus, TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/10
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Kuhmoisten Koskenpartaan Infra

  Koskenpartaan asuntoalueen vesihuoltolinjan, kaukolämmön ja teiden rakentaminen.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/8
  • Tilaaja: Kuhmoisten kunta
 • Ämmässuon tuhkankäsittelylaitteiston MRU 16830

  Vesijohtojen 110 mm, 75 mm ja 32 mm rakentaminen, yhteensä noin 380 metriä. Paikallavalettujen perustuslaattojen rakentaminen tuhkankäsittelylaitteistolle, 250 m3 betonia. Louhintatyöt tasausaltaan ja pumppaamon asennusta varten. Alueen kaapelointityöt sekä päällystys.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/12
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Nummentien pumppaamo

  Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen, noin 30 m2 sekä siihen liittyvät maanrakennustyöt. Kaukolämpöputkistojen asennustyöt pumppaamoon sekä ulkopuoliset kaukolämpölinjan (DN150/315) rakennustyöt ja liitokset maanrakennustöineen. Sähkö- ja automaatiotyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Lohjan Energiahuolto Oy LOHER
 • Killon ylävesisäiliön saneeraus vh 2

  Ylävesisäiliön holvin korjaustyöt: ruostuneiden rautojen esiinpiikkaus, holvin hiekkapuhallus ja pinnoitus laastilla. Säiliön putkistojen uusiminen, Dn250 ja Dn200 sekä ulkopuolen purkulinjan 400 M ja vesijohdon 315 PEH uusiminen. Sähkösyötön maakapelointi ja alueen aitaaminen.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta