Referenssit – Rata­rakentaminen

Tältä sivulta löydät merkittävimmät ratarakentamisen referenssimme.

 • Tuomioja–Kemijärvi rummunkorjausurakka 2023 

  Urakassa uusittiin 6 ratarumpua Tuomioja–Kemijärvi rataosuuksilla. Kaksi rummuista uusittiin aukikaivamalla ja muissa sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään, ja kiviholven ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 4 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2023/08 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Keljonkangas I rautatietunnelin korjausurakka 2022

  Jyväskylän kunnan alueella sähköistetyllä rataosalla 1405 Orivesi – Jyväskylä sijaitsevan Keljonkangas I -ratatunnelin eteläisen suuaukon kallioleikkaukset ja niiden ympäristö. Kallion  ennakkopultitus , injektointi sekä lopullinen lujitus. Kallioleikkauksen louhinta, niskamuurin rakentaminen kallioleikkauksen päälle veden ohjausta varten, uuden aidan rakentaminen ja yhdistäminen vanhaan aitaan sekä uusien saattolämmityskaapeleiden asennus ja kytkentä. Raiteet ja pölkyt poistetaan louhinnan ajaksi ja asennetaan takaisin louhinnan jälkeen.

  • Kesto: 9 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2023/01
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Rummunkorjausurakka Orivesi-Seinäjoki 2022 

  Urakassa uusittiin 11 ratarumpua Orivesi-Seinäjoki rataosuudella. Kuuteen rumpuun sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Neljä rummuista uusittiin auki kaivamalla. Yksi rummuista asennettiin poraamalla ja nykyinen rumpu täytettiin. Osa rummuista sijaitsivat pohjavesialueella. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 5 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/12 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • KoKoHa, Rummut 2022 

  Urakassa uusittiin neljä rumpua Kotkan ja Kouvolan alueella. Urakkaan kuului rumpukohteiden radan kaikki alus- ja päällysrakennetyöt hitsaus- ja tuentatöineen. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla. 

  • Kesto: 7 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/12 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Rummunkorjausurakka Haapamäki-Pieksämäki 2022

  Urakassa uusittiin 8 ratarumpua Haapamäki–Jyväskylä ja Jyväskylä–Pieksämäki rataosuuksilla. Yksi rummuista uusittiin aukikaivamalla ja muissa sujutettiin teräsputkiprofiili vanhan kivirummun sisään ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpeen betonilla. Urakka tehtiin liikennöidyllä radalla, ja osa raiteista oli sähköistettyjä. 

  • Kesto: 5 kk 
  • Valmistumisvuosi- ja kuukausi: 2022/10 
  • Tilaaja: Väylävirasto 
 • Tasoristeystyöt Tähtiniemi-Oripohja

  Orivedellä Haapamäki-Orivesi rataosuudella Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeysten poistaminen. Uuden sukkavartaan tasoristeyksen rakentaminen sekä siihen liittyvät uudet tie- ja katujärjestelyt sekä puoli- ja kokopuomilaitoksen asenaminen tasoristeykseen laitetiloineen. Nykyisen Parpolan tasoristeyksen parantaminen sekä ääni- ja valovaroituslaitoksen asentaminen laitetloineen. Tilaajan toimittamien laitetilojen perustusten suunnittelu ja rakentaminen. TARMO-laitteiston kytkentä ja testaus toimintakuntoon. Tähtiniemen tasoristeyksen näkemäleikkaustyöt. Urakassa noudatetaan TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 13.10.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Rummunkorjausurakka Hpk-Sk 2021

  Urakassa uusittiin kaksitoista ratarumpua Haapamäki-Seinäjoki -rataosuudella. Kolme ratarumpua uusittiin aukikaivamalla, viisi uutta ratarumpua asennettiin vasaraporaamalla ja nykyinen rumpu täytettiin, sekä neljän rummun teräsputkiprofiili sujutettiin vanhan kivirummun sisään, ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpreen betonilla. Urakassa tuettiin raiteet aukikaivettavilta rummuilta tarvittavalta matkalta (n. 50 rd-m /rumpu) vähintään kolme kertaa. Raiteet mitattiin kohteessa ennnen työn aloitusta sekä työn valmistumisen jälkeen, ja raide tuli saattaa työtä edeltävään geometriaan. Urakassa noudatettiin TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Paasivuoren rautatietunnelin vesivuodon korjaukset

  Paasivuorentunnelin kääntöorren korjaus rataosalla Tampere – Jyväskylä 330+214, Paasivuoren tunnelin eteläpäässä. Urakka sisälsi jännitekatkon, ripustusputken orsien poistot ja takaisin asennukset, injektointireikien poraukset sekä injektoinnit.

  • Kesto: 1vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Lohja – Lohjanjärvi -radan purku-urakka 2020

  Kasvillisuuden poisto, raiteiden ja vaihteiden purkaminen sekä poistuvan materiaalin toimitus kierrätykseen. Käytöstä poistetun tasoristeyksen turvalaitoksen purkaminen, tasoristeyksien kohtien asfaltointi, kulkuesteiden rakentaminen siltaan sekä TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Joensuu – Heinävaara rummun uusiminen

  Joensuu-Ilomantsi Km 627+152 rummun uusiminen auki kaivuna. TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 2 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Länsi-Suomen rummunkorjausurakka 2020

  Urakassa uusittiin ja korjattiin yhteensä 19 ratarumpua Länsi-Suomen alueella. Osa kivirummuista purettiin ja tilalle asennettiin uusi teräsputkirumpu aukikaivamalla. Joihinkin rumpuihin sujutettiin sisään teräsputkiprofiili ja vanhan rummun ja sujutettavan teräsprofiilin väli betonoitiin. Osa rummuista betonoitiin ja viereen porattiin uusi rumpu. Urakkaan kuului myös tienrakentamista.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Toijalan tasoristeysten korvaavan tien rakennusurakka

  Urakka sisälsi Y4 tien rakentamisen, kolmen tasoristeyksen poiston (kansien poisto, ratapenkan muotoilu) ja merkkien poiston, tukikerroksen uusiminen tasoristeysten kohdalta, raiteen tukeminen km 150+1300 – 150+1820 välillä, tukikerroksen muotoilu tuettavalta osalta, sähköratarakenteiden aseman tarkastus, TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/10
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Tunnelien suuaukkojen betonointi Korpilahti-Jyväskylä välillä

  Kalliotunneleiden (3 kpl) suuaukkojen betonirakenteiden rakentamistyöt mukaan lukien työhön liittyvät louhinnat.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/8
  • Tilaaja: VR-Track Oy