Maakaasu ja biokaasu

Toteutamme vankalla kokemuksella maakaasu- ja biokaasuputkistojen rakentamisen alusta loppuun. KVL-Tekniikalla on kaikki kaasuputkistojen rakentamiseen vaadittavat erityisluvat.

Maakaasuputkistojen rakentaminen vaatii Suomessa erityisosaamista ja -lupia. KVL-Tekniikalla on vahvaa kokemusta ja erityisosaamista maakaasuverkoston rakentamisesta. Osaajamme ovat käytettävissä kaikkiin kaasuputkistojen rakentamis- ja saneeraushankkeisiin.

Kaasuputkistojen rakentaminen tapahtuu pitkälti KVL-Tekniikan perusprosessia noudattaen: sovimme asiakkaan kanssa yhdessä aikatauluraamin, ja sen jälkeen hoidamme kokonaisuuden rakentamisen tarvittavine käytännön lupineen ja toimenpiteineen alusta loppuun asti.

Moni yritys suunnittelee siirtymistä maakaasusta LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käyttöön. Toteutamme asiakkaillemme siirtymän edellyttämät tekniset ratkaisut: Integroimme järjestelmät eli rakennamme uudet putkistot ja yhdistämme ne vanhoihin. Olemme olleet toteuttamassa LNG-putkistojen rakentamista esimerkiksi monissa Suomen satamissa.

Biokaasun energiakäyttö yleistyy

Biokaasu on vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen kannalta tärkeä energiamuoto. Biokaasun tuotanto ja käyttö yleistyy koko ajan. Biokaasuputkisto toteutetaan teknisesti samalla tavalla kuin maakaasuputkisto. Olemme rakentaneet asiakkaillemme muun muassa jätteenkäsittelylaitoksilta polttolaitoksille johtavia biokaasulinjoja useissa isoissa kaupungeissa.

Ota yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä ja kerro tarpeistasi.