Infra­rakentamisen referenssit

Löydät tältä sivulta tärkeimmät infrarakentamisen referenssimme. Halutessasi ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja kohteista.

Kunnallis­tekniikka

 • NSL3 polttoainekäsittelyalueen rakennus-ja aluetyöt

  Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden kolmannen (3.) Voimalaitosyksikön, NSL3, yhteydessä rakennettava kiinteän polttoaineen käsittelyalue (KPA-alue). Seulomorakennuksen, laitteiden ja muiden rakennettavien rakennusten perustukset, paalutukset, alapohjalaatat ja teräsrakennetyöt. SRF-siilon perustukset, perusmuurit, seinät, välitasot ja täydentävät rakenteet paalutuksineen. Kuljettimien, risteysaseman ja liittyvien hoitotasojen perustukset paalutuksineen. Kanaalien ja luukkujen betoniset ja teräksiset kannet. Olemassa olevien rakenteiden vahvistuksia ja purkutöitä. Seulomorakennuksen kaivannon itäreunaan tehtiin työaikainen tukiseinä. Alueputkien (hule- ja jätevesiputket, hulevedenpumppaamon asennus, hiekan- ja öljynerottimet) ja kahden sammutusjätevesialtaan toteutus. Pihojen pintarakenteet ja asfaltoinnit. SRF-siilon pohjalaatta sekä seulomon laiteperustukset olivat massiivisia ja vaativia paikallavalettuja vesitiiviitä betonirakenteita.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/9
  • Tilaaja: Tampereen Sähkölaitos Oy
 • KELVO RU Savukaasupesuri

  Savukaasupesurirakennuksen perustustyöt: betonointityöt (perustuslaatta 600mm, kaatolattiat, säiliönpohjat ja kone- sekä pumppupetit) ja sokkelielementtien asennukset. Biolaitoksen savupiipun perustuksen pohjalaatta sekä perustuksen manttelointi, ja putkisillan perustustyöt biolaitoksen ja uuden savukaasupesurirakennuksen välille.  Maanrakennustyöt: salaojat, viemärit, pohjaviemärit, tasaukset sekä asfaltointi. Rikinsyöttörakennuksen kokonaisrakentaminen; perustustyöt (perustuslaatta 400mm ja pintavalu), sokkelielementtien asennustyöt, teräsrakenne ja vesikatto, maanrakennustyöt (salaojat, viemärit, tasaukset ja betonityöt). Urakka sisälsi myös päätoteuttajapalveluiden toteuttamisen Keravan Lämpövoima Oy:lle varsinaisen pääurakan jälkeen.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Keravan Lämpövoima Oy
 • Lukonmäen venttiiliaseman rakentaminen

  Venttiiliaseman rakentaminen: materiaalihankinnat ja rakennustyöt, valutöistä lähtien. Vesijohtojen Ø 300 SG Pn ja Ø  800 SG PN 10 rakentaminen sisältäen kaikki asennus- ja liitostyöt. Palopostien rakentaminen betonikaivoineen.  Kuivatuksen purkulinjan hv Ø  200 PVC/sk SN8 rakentaminen kaivoineen ja takaiskuventtiileineen sekä huoltotien rakentaminen venttiiliasemalle.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/11
  • Tilaaja: Tampereen Vesi Liikelaitos
 • Tasausaltaan TAL2 Tulvapumppaamo 17920

  Suotovesien altaaseen uusi pumppaamo, virtausmittauskaivoelementti, toimilaiteventtiilielementtikaivot hulevesi dn600 ja jätevesi dn500. HST dn 250 20 metriä, PEH 315 20 metriä. Alueen kaapelointi- ja sähkötyöt sekä alueen pinta – ja päällystetyöt.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/9
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Kuhmoisten Koskenpartaan Infra

  Koskenpartaan asuntoalueen vesihuoltolinjan, kaukolämmön ja teiden rakentaminen.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/8
  • Tilaaja: Kuhmoisten kunta
 • Ämmässuon tuhkankäsittelylaitteiston MRU 16830

  Vesijohtojen 110 mm, 75 mm ja 32 mm rakentaminen, yhteensä noin 380 metriä. Paikallavalettujen perustuslaattojen rakentaminen tuhkankäsittelylaitteistolle, 250 m3 betonia. Louhintatyöt tasausaltaan ja pumppaamon asennusta varten. Alueen kaapelointityöt sekä päällystys.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/12
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Nummentien pumppaamo

  Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen, noin 30 m2 sekä siihen liittyvät maanrakennustyöt. Kaukolämpöputkistojen asennustyöt pumppaamoon sekä ulkopuoliset kaukolämpölinjan (DN150/315) rakennustyöt ja liitokset maanrakennustöineen. Sähkö- ja automaatiotyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Lohjan Energiahuolto Oy LOHER
 • Killon ylävesisäiliön saneeraus vh 2

  Ylävesisäiliön holvin korjaustyöt: ruostuneiden rautojen esiinpiikkaus, holvin hiekkapuhallus ja pinnoitus laastilla. Säiliön putkistojen uusiminen, Dn250 ja Dn200 sekä ulkopuolen purkulinjan 400 M ja vesijohdon 315 PEH uusiminen. Sähkösyötön maakapelointi ja alueen aitaaminen.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/9
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta
 • Kaupin tulvapumppaamon rakentaminen

  Kokonaisurakka tulvapumppaamon rakentamisesta. Putkikoot: viettolinja D1200, painelinjat 2*D800, vesijohto D40, palovesiasema D150, huleveden painelinja D40, vesilinja D300. Urakka sisälsi maarakennustyöt, vaativat tuennat, valutyöt sekä pumppaamon sisäpuoliset HST-putkistoasennukset. Tuennat vaativa pumppaamorakennus perustettiin 11 m syvyydelle maan pinnasta. Suoritettiin pohjaveden alennus. Pontit jouduttiin tukemaan kolmesta eri kohdasta soljilla toisiinsa.  46 m pituinen pontitus tuettiin teräspalkkien ja maa-ankkureiden avulla.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/1
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Kaupin tulvapumppaamon vesihuoltolinjat

  Urakassa rakennettiin Tampereen Vieritiellä vesi-, viemäri- ja hulevesiviemärit sekä katurakenteet ja valaistus. Kadun pituus 200 m, ajoradan leveys 5,5 m ja kevyen liikenteen väylän leveys 4,5 m. Tien rakennekerrokset sekä siihen liittyvä kuivatus uusittiin koko tien osuudelta. Uusien tierakenteiden kokonaisvahvuus oli 950 mm. Kadun osuudelle rakennettiin graniittinen reunakivi sekä tehtiin muita erikoiskiveyksiä mm. suojateiden kohdalle sekä erottamaan pyöräily ja jalankulku. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän päällystys kuului urakkaan. Katuvalaistukseen sisältyi tierakenteeseen asennettavat suojaputkitukset, kaapeloinnit, perustojen ja pylväiden asennukset. Vesihuoltoon kuului tulvapumppaamon painelinjojen rakentaminen: 2* 800 mm PEH putket, kadun kuivatuksen rakentaminen: helevesiviettoviemäri 500 mm betoni sekä runkovesijohdon rakentaminen: 300 mm SGB valurauta. Urakassa tuettiin vesihuoltolinjoja tuentaelementeillä.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/12
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Tasanne-Nurmi vesihuoltolinja

  Vesijohtojen (Ø 500, Ø 400 ja Ø 200) sekä paineviemärin (2 x Ø 315 mm) rakentaminen Tasanteen pumppaamolta Nurmiin pääosin vesistöjohtoina.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/4
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Tarastenjärven pihan ja katoksen maanrakennusurakka

  Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen piha- liikennöintialueiden sekä vaaán katoksen perustusten rakennusurakka. Urakka käsitti alueen massanvaihtotyöt, hulevesijärjestelmien rakentamisen, tiivis- ja pintarakenteet.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/12
  • Tilaaja: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
 • Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesin maanrakennusurakka

  Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesien hallinnan maanrakennusurakka. Urakassa rakennettiin uusi tankkaus- ja varikkoalue kuivatusjärjestelyineen, hulevesien öljynerotusjärjestelmä sekä huleveden purkuputki. Alueen koko oli n. 2,2 ha.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2016/10
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki
 • Rauman Sataman palovesijärjestelmän rakennusurakka

  Rauman öljy- ja kemikaalisataman palovesi-pumppaamon rakentaminen. Öljy- ja kemikaalilaitureille tulevien vaahtokeskus-ten ja vesi/vaahtotykkien sekä niihin liittyvän runkoputkiston rakentaminen ja liittäminen vanhaan runkoputkistoon. Urakka sisältää rakennusteknisiä töitä, putkitöitä, sammutuslaitetöitä sekä sähkö- ja rakennusautomaatiotöitä materiaaleineen.

  • Kesto: 11 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2015/10
  • Tilaaja: Rauman Satama
 • Kälviä-Lohtajan siirtoviemäri ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen

  Kälviä-Kokkolan siirtoviemärin ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen materiaaleineen (n. 16 km). Urakasta 10 km oli 400 mm vesijohtoa ja 315 mm paineviemäriä sekä 6 km 225 mm vesijohtoa ja 200 mm paineviemäriä.Urakka sisältää optiona pumppamojen ja venttiilien asennuksen: Kälviän, Haavistonkankaan ja Korpilahden pumppaamot.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2015/11
  • Tilaaja: Liikelaitos Kokkolan Vesi
 • Oritien peruskorjaus

  Oritien peruskorjaus, kuivatuksen ja valaistuksen uudelleen rakentaminen.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/9
  • Tilaaja: Oriveden kaupunki
 • Vihnusjärven runkovesijohto Nokialla

  Runkovesijohdon saneeraus Maatialan vesilaitoksen ja Kankaantaankadun välillä Nokialla.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/11
  • Tilaaja: Nokian kaupunki
 • Kuninkaankadun viemäröinti Tampereella

  Sokoksen laajennuksen osalla tekniikkatunnelissa Kuninkaankadun alla sijaitsevien viemäri-, sadevesiviemäri- ja vesijohtolinjojen rakentaminen, betoni DN600.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/12
  • Tilaaja: Pirkanmaan Osuuskauppa
 • Viinikanlahden tulopumppaamo

  Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon rakennustyöt, pumppu- ja putkistoasennukset, maanrakennustyöt, pihaalueiden rakentaminen sekä asfaltoinnit.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/12
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos
 • Kalevan lukion piha-alueen peruskorjaus, 5. vaihe 2010

  Kalevan lukion piha-alueen maanrakennus-, sadevesiviemäri- ja kaivotyöt, maakaapeleiden asennus sekä kiveys-, viher- ja päällystystyöt.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/2
  • Tilaaja: Kalevan lukion kannatus-yhdistys ry
 • TAO Logistiikka, maanrakennus- ja louhintatyöt

  TAO Logistiikan ja puu- ja maalausosaston tilat, Vaajakatu 13, Tampere, pilaantuneiden maiden poiskuljetus ja korvaaminen puhtailla kiviaineksilla, kallioiden poraus- ja louhintatyöt, alueen viemäröinti- ja putkityöt. Puhdistusmäärä oli yhteensä n. 40.000 tn.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/6
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus
 • Mestarinpuiston vesijohdon rakentaminen

  Vesihuoltolinjan rakentaminen välille Hervannantie –Kauhakorvenkadun paineenkorottamo, valurautavesijohtojen muuttaminen (500 m DN 400).

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/11
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos
 • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen supistettu aluelämpöverkko ja vesijohto- ja viemärityöt

  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen huoltokanaalin kierrätysveden paineviemärin ja aluelämmön siirtoputkiston maahan asennettavat osuudet maarakennustöineen sekä huoltokanaalin seinälle ripustettava siirtoputkisto eristyksineen.

  • Kesto: 11 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/8
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Korpitien ja Saukontien katusaneeraus

  285 m katusaneerausta sisältäen kadun rakenteen ja kuivatuksen parantamisen, kevyen liikenteen väylän rakentamisen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen ja pintarakennetyöt sisältäen asfaltoinnin, kenttä-, sauva- ja reunakivet.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/12
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta
 • Kuokkalan kehäväylän runkoviemärien rakentaminen sekä kaukolämpötyöt

  Runkoviemärin (2 km PEH400) ja kaukolämmön rakentaminen välille Kuokkalan kehäväylä – aluelämpölaitos.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/12
  • Tilaaja: Jyväskylän Energia Oy
 • Kaukolämmön asennus- ja maanrakennus

  Biolämpölaitoksen perustus- ja maanrakennustyöt sisältäen myös maaperän puhdistustöitä, kaukolämmön jakeluputkiston asennus- ja maarakennustyöt.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/12
  • Tilaaja: Pälkäneen Aluelämpö Oy
 • Nekalan kunnallistekniikan rakentaminen

  Vihiojantien, Vilppaantien, Asevelitien ja Seppäläntien katujen massanvaihto ja asfaltointi sekä valaistuksen rakentaminen Tampereen Nekalassa.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/12
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki
 • Kyläkeinunkadun katuhaarojen rakentaminen Tampereella

  Katujen massanvaihto sekä asfaltointi.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/11
  • Tilaaja: Tampereen kaupunki
 • Ämmässuon kompostointilaitoksen biopesurin pohjarakennusurakka

  Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelyalueelle rakennettavan kompostointilaitoksen biopesurirakennuksen pohja- ja tiivistysrakennustyöt sisältäen mm. kallion louhinnan rakennuksen kohdalla, pumppaussyvennysen betonirakenteet, alapuoliset täytöt ja vierustäytöt sekä aluekuivatukseen liittyvän putkilinjan kaivoineen.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/9
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Keltin jätevesipumppaamon rakentaminen

  Painevesilinjojen PEH630 rakennus- ja muutostyöt. Urakka sisälsi vaativat tuennat, rakennuksen pohja on 6 m pohjaveden alapuolella.

  • Kesto: 19 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/12
  • Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-Keskus
 • Mierola-Katinala vesihuolto

  2,2 km pitkä PEH315 vesijohto- ja paineviemärin rakentaminen välille Mierola – Katinala Hattulassa.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/6
  • Tilaaja: Hämeenlinnan seudun vesi
 • UPM Korkeakoski, maarakennus ja putki

  Kaukolämpö- sekä höyryputkien rakentaminen saharakennuksen sisällä.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/8
  • Tilaaja: UPM Kymmene
 • NASTA, vaihe I, DN300 kaukolämpölinja

  NASTA, vaihe I kaukolämpölinjan putkiasennus- ja maarakennustyöt Lahden ja Nastolan välillä. Sisälsi myös louhintaa ja radan alituksen. Yksi alue oli kuvattava ennen töiden alkua sodanaikaisten pommien vuoksi.

  • Kesto: 9 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/12
  • Tilaaja: Lahti Energia Oy
 • Kampusareena, pääviemärin siirtotyö

  Vesi- ja viemärilinjojen rakentamista, betoniviemärit EK800 ja EK600 sekä kaukolämpölinjojen maarakenustyöt sisältäen louhintaa.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/11
  • Tilaaja: SRV Rakennus Oy
 • Kaupinojan vesilaitoksen saneeraus

  Vesilinjojen ja kaukolämpölinjojen maarakennustyöt sisältäen louhintatöitä. Vesijohto kokoa 800SG.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/3
  • Tilaaja: Tampereen Vesi
 • Iittala-Hämeenlinna vesihuoltolinja II

  Hakinmäki-Kiltintie vesihuoltolinjojen ja laitosten rakentaminen sisältäen myös louhintaa ja alitusporauksia. PEH315-linjan pituus on 7,4 km.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/2
  • Tilaaja: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
 • Ämmässuon tunneliuran putkireitit

  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen tunneliuran putkireitit ja R1-alueen pohjarakenteiden täydennys.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/12
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Littoinen-Veitenmäki yhdysvesijohto

  Yhdysvesijohto 4,3 km PEH315 Kaarinan taajama-alueella. Suurin osa putkesta asennettiin suuntaporaamaalla.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/11
  • Tilaaja: Turun seudun Vesi Oy
 • Linnakallion kaava-alueen rakentaminen

  Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä korttelien maa- ja kallioleikkaus- sekä täyttötyöt Läntisen Kehätien ja Kurikantien eteläpuolella Pirkkalan kunnan alueella sisältäen kaapeliputkitukset ja asfaltointityöt sekä valaistus.

  • Kesto: 14 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2015/1
  • Tilaaja: Pirkkalan kunta
 • Jyväskylän rautatieaseman viemärijärjestelmän rakennusurakka

  Junien huoltoon liittyvän alipainejärjestelmän/ vesijohto/ paineilmajärjestelmän rakentaminen laiturialueelle sekä pumppaamon rakentaminen sisältäen mm. asfaltointia.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/12
  • Tilaaja: VR-Track
 • Ämmässuon hyötykentän laajennus 2013

  Kentän louhinta sekä viemäri-/vesiputkien putkityöt PEH110-800 kokonaisurakkana.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/11
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Kaupintien sekä pysäköintialueen mru

  Kaupintien, Kaupintien sadevesilinjan sekä pysäköintialueen maarakennusurakka.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/6
  • Tilaaja: Oriveden kaupunki
 • Kaivannon sairaalan vesiliittymän saneeraus

  Maarakennustyöt putkitöineen, vesijohto, viettoviemäri ja kaapeliputkien asennuksineen.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/6
  • Tilaaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston RU

  Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston LVI-urakka.

  • Kesto: 8 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/12
  • Tilaaja: Porin kaupunki
 • Pohjantien virtausaseman RU

  Puhdasvesimittausaseman (tutkimusasema) rakentaminen kokonaisurakkana. Urkka sisälsi rakennuksen rakentamisen, maanalaista putkitus- ja betonityöt sekä sisäpuolisten mittarointien asennuksen.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/9
  • Tilaaja: Jyväskylän Energia Oy
 • Vilppulan sahan maarakennusurakka

  Tukkien kastelukentän rakentamiseen liittyvät maanleikkaus, louhinta ja viemäröinti sekä rakennekerrostyöt. Urakkaan sisältyi kasteluvesien imeytysaltaan rakentaminen.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/5
  • Tilaaja: Metsä-Wood
 • Rantatien Vt 12 johtosiirrot AU2, AU3

  Vt12 Tampereen rantatunnelin maarakennusurakka sisältäen DN400 maakaasuputken rakennustyöt, kaukolämmön DN600 maarakennus- ja putkityöt, telekaapeliputkien maarakennus- ja asennustyöt 20 km sekä vesi- ja viemäriputkien maarakennus- ja asennustyöt (putkikoot: jätevesi 110-400, sadevesi 200-630 ja vesijohdot 110-200). Urakka sisälsi myös 460 m alitusporauksia DN400-600.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2015/5
  • Tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy
 • Tahkoluodon Kemikaalisataman LNG-terminaalin maarakennusurakka

  Pohja- ja aluerakennustyöt, sisältäen porapaalutusta ja vesistötäyttöä.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/10
  • Tilaaja: Gasum Oy
 • Nummelan SK-pesuri perustus- ja putkiurakka

  2 MW pellettikattilalaitoksen laajennusosan perustusurakka ja sadevesiviemäreiden teko sekä kaukolämmön asennus logistiikkakeskukseen Vihdissä.

  • Kesto: 1½ kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/9
  • Tilaaja: Adven Oy

Rata­rakentaminen

 • Paasivuoren rautatietunnelin vesivuodon korjaukset

  Paasivuorentunnelin kääntöorren korjaus rataosalla Tampere – Jyväskylä 330+214, Paasivuoren tunnelin eteläpäässä. Urakka sisälsi jännitekatkon, ripustusputken orsien poistot ja takaisin asennukset, injektointireikien poraukset sekä injektoinnit.

  • Kesto: 1vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Rummunkorjausurakka Hpk-Sk 2021

  Urakassa uusittiin kaksitoista ratarumpua Haapamäki-Seinäjoki -rataosuudella. Kolme ratarumpua uusittiin aukikaivamalla, viisi uutta ratarumpua asennettiin vasaraporaamalla ja nykyinen rumpu täytettiin, sekä neljän rummun teräsputkiprofiili sujutettiin vanhan kivirummun sisään, ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpreen betonilla. Urakassa tuettiin raiteet aukikaivettavilta rummuilta tarvittavalta matkalta (n. 50 rd-m /rumpu) vähintään kolme kertaa. Raiteet mitattiin kohteessa ennnen työn aloitusta sekä työn valmistumisen jälkeen, ja raide tuli saattaa työtä edeltävään geometriaan. Urakassa noudatettiin TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 6kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2021/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Tasoristeystyöt Tähtiniemi-Oripohja

  Orivedellä Haapamäki-Orivesi rataosuudella Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeysten poistaminen. Uuden sukkavartaan tasoristeyksen rakentaminen sekä siihen liittyvät uudet tie- ja katujärjestelyt sekä puoli- ja kokopuomilaitoksen asenaminen tasoristeykseen laitetiloineen. Nykyisen Parpolan tasoristeyksen parantaminen sekä ääni- ja valovaroituslaitoksen asentaminen laitetloineen. Tilaajan toimittamien laitetilojen perustusten suunnittelu ja rakentaminen. TARMO-laitteiston kytkentä ja testaus toimintakuntoon. Tähtiniemen tasoristeyksen näkemäleikkaustyöt. Urakassa noudatetaan TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

  • Kesto: 13.10.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/6
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Keljonkangas I rautatietunnelin korjausurakka 2022

  Jyväskylän kunnan alueella sähköistetyllä rataosalla 1405 Orivesi – Jyväskylä sijaitsevan Keljonkangas I -ratatunnelin eteläisen suuaukon kallioleikkaukset ja niiden ympäristö. Kallion  ennakkopultitus , injektointi sekä lopullinen lujitus. Kallioleikkauksen louhinta, niskamuurin rakentaminen kallioleikkauksen päälle veden ohjausta varten, uuden aidan rakentaminen ja yhdistäminen vanhaan aitaan sekä uusien saattolämmityskaapeleiden asennus ja kytkentä. Raiteet ja pölkyt poistetaan louhinnan ajaksi ja asennetaan takaisin louhinnan jälkeen.

  • Kesto: 13.02.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/9
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Lohja – Lohjanjärvi -radan purku-urakka 2020

  Kasvillisuuden poisto, raiteiden ja vaihteiden purkaminen sekä poistuvan materiaalin toimitus kierrätykseen. Käytöstä poistetun tasoristeyksen turvalaitoksen purkaminen, tasoristeyksien kohtien asfaltointi, kulkuesteiden rakentaminen siltaan sekä TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/12
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Joensuu – Heinävaara rummun uusiminen

  Joensuu-Ilomantsi Km 627+152 rummun uusiminen auki kaivuna. TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 2 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Länsi-Suomen rummunkorjausurakka 2020

  Urakassa uusittiin ja korjattiin yhteensä 19 ratarumpua Länsi-Suomen alueella. Osa kivirummuista purettiin ja tilalle asennettiin uusi teräsputkirumpu aukikaivamalla. Joihinkin rumpuihin sujutettiin sisään teräsputkiprofiili ja vanhan rummun ja sujutettavan teräsprofiilin väli betonoitiin. Osa rummuista betonoitiin ja viereen porattiin uusi rumpu. Urakkaan kuului myös tienrakentamista.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2020/11
  • Tilaaja: Väylävirasto
 • Toijalan tasoristeysten korvaavan tien rakennusurakka

  Urakka sisälsi Y4 tien rakentamisen, kolmen tasoristeyksen poiston (kansien poisto, ratapenkan muotoilu) ja merkkien poiston, tukikerroksen uusiminen tasoristeysten kohdalta, raiteen tukeminen km 150+1300 – 150+1820 välillä, tukikerroksen muotoilu tuettavalta osalta, sähköratarakenteiden aseman tarkastus, TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

  • Kesto: 12 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2019/10
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Tunnelien suuaukkojen betonointi Korpilahti-Jyväskylä välillä

  Kalliotunneleiden (3 kpl) suuaukkojen betonirakenteiden rakentamistyöt mukaan lukien työhön liittyvät louhinnat.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/8
  • Tilaaja: VR-Track Oy
 • Kangasvuoren tunnelin jatkotyöt

  Rautatietunnelin injektointi-, salaojitus- ja kanaalilouhintatyöt sekä sähköistykseen liittyvät tunnelissa tehtävät louhinnat. Verkotuksen purku-, pesu- ja injektointityöt, SR-laitteiden kiinnittykseen liittyvät louhintatyöt, sähköratalaitteiden kiinnitystyöt 78 kpl (124.020 €), suuaukkorakenteiden tartunnat, paluuvirtajohtimien kierretankojen asennustyöt 218 kpl sekä RB so asennukset 1820 m.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2016/12
  • Tilaaja: VR-Track Oy
 • Jyväskylä-Äänekoski kallioleikkaus

  Rataosan kallioleikkausten avarruslouhinnat.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2016/8
  • Tilaaja: VR-Track Oy
 • Kangasvuoren tunnelin pultitustyö

  Kangasvuoren rautatietunnelin holvin ja seinien pultitustyö välillä Jyväskylä-Äänekoski. Urakka on Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien ratahanke.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2016/6
  • Tilaaja: VR-Track Oy
 • Pohjois-Louko ratatyö

  Radan rakennustöitä Peräseinäjoella. Urakka sisälsi radan alus- ja päällysrakennetyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/8
  • Tilaaja: VR-Track
 • Ratatek, Seinäjoki – Vaasa sähköistys

  Seinäjoki – Vaasa sähköistykseen liittyvä sähköratapylväiden perustusten jako perustuspaikoille.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/3
  • Tilaaja: Ratatek Oy
 • Hajapölkyn vaihto Länsi-Suomi

  Rataosa 1307 Tampere tavararatapiha, 1304 Niinisalo-Parkano-Kihniö ja 1302 Tampere-Seinäjoki liikennepaikat Majajärvi, Sisättö ja Parkano.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/12
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Viialan liikennepaikkamuutosten rakentaminen

  Viialan liikennepaikan laiturimuutoksen rakentaminen sekä vaihteiden ja raiteiden purkutyöt, huoltoteiden (1,6 km) ja suoja-aitojen rakentaminen, kiveys ja asfaltointi.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/5
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Rummut Seinäjoen ympäristössä, IR126014

  Rataosalla 1501 Haapamäki-Seinäjoki ja 1506 Seinäjoki-Kaskinen ratarumpujen uusiminen.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/8
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Hajapölkyn vaihto Orivesi-Haapamäki

  Rada päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/9
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Sillankorjausurakka 1 YPI L-S

  Koivion ratasillan reunapalkkikivien korjaus välillä Orivesi-Haapamäki, Taikinapuron ratasillan muuttaminen teräsrummuksi d1400 työaikaisine patoineen ja vedenpumppauksineen välillä Haapamäki-Seinäjoki ja Rintakorven ratasillan leventäminen teräksisillä huoltokäytävillä välillä Seinäjoki-Vaasa.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/9
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Sillankorjausurakka 2 YPI L-S

  Nääsinsalmen ratasillan terässillan pelkanvaihto välillä Haapamäki-Seinäjoki; Tuomiluoman ratasillan paalutuksen, laakeripalkkien, siipimuurien sekä terässillan pelkan uusiminen ja taustojen päällysrakenteen vaihto; Närpiönjoen pelkanvaihto ja taustojen päällysrakenteen vaihto välillä Seinäjoki-Kaskinen.

  • Kesto: 5 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/10
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Hajapölkyn vaihto Seinäjoki-Kaskinen

  Radan päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/11
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Ov-Hpk-Sk rumpujen kunnostus

  Rumpujen kunnostus välillä Orivesi-Haapamäki- Seinäjoki, 13 kpl. Osa asennettiin poraamalla ja osa aukikaivamalla. Vanhat kivirummut korvattiin teräsrummuilla. Monipuolisia ratatöitä.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/10
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt

  Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt: rakennettiin tukikerros, purettiin n. 600 m rautatietä elementteinä, koottiin rata uudelleen tuenta- ja turvalaitetöineen.

  • Kesto: 1 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/11
  • Tilaaja: Liikennevirasto

Muu infra­rakentaminen

 • Vuosaaren yhteiskäyttötunnelin saneerausurakka, osa 2

  Urakassa saneerataan 10 km pitkä yhteiskäyttötunneliosuus; tunnelin leveys 3 m ja korkeus 3,3 m. Tunnelissa rakennetaan DN1000 kaukolämpölinjaa. Urakka sisältää pultitustöitä sekä tunnelin lattian syvennys- ja katon korotuslouhintaa, injektointitöitä, maankaivua, tukiseinätöitä, asfaltin ja betonilaattojen ja seinien purkua, täyttötöitä tiivistyksineen, rukonrakenteiden ja putkikannakkeiden tekoa. Teräsbetonirakenteet ankkuroidaan kallioon ja teräsbetonirakenteisiin.  Kalliopinnat ruskuibetonoidaan vesitiiviiksi. Urakka sisältää 1-luokan betonivalutöitä.

  • Kesto: 01.04.2021-kesken
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2022/6
  • Tilaaja: Helen
 • Ristimaantien silta, Meron silta

  Urakan sisältö: puisen elementtisillan l=24 m paalutettu perustus, tielinjan siirto, kevennysrakenteet ja asfalttipäällysteet (m. valuasfaltti).

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2018/6
  • Tilaaja: Meron yksityistien tiekunta
 • Karhuvuoren tienrakennusurakka Lappeenrannassa

  Tien saneeraus (massanvaihto) Karhuvuoressa, Lappeenrannassa.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2016/12
  • Tilaaja: Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Piipun ja 20 MW kattilan perustustyöt Nokialla

  Urakka sisälsi 20 MW kattilan ja piipun perustusten rakentamisen maanrakennustöineen, joihin kuului esim. porapaalujen asennus.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2017/1
  • Tilaaja: Leppäkosken Lämpö Oy
 • Kuhmoisten pihat, päällystysurakka

  Kuhmoisten Toritien itäpuolisten piha-alueiden ja kevyenliikenteen väylän saneerauksen rakennustekniset työt.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/12
  • Tilaaja: Kuhmoisten kunta
 • Sahatavarasuulin 7 pohjarakennetyöt VE2

  Vilppulan sahan puutavarasuulin maarakennustyöt. Urakka sisälsi myös maanpuhdistuksen, n. 4.000 m3 pilaantunutta maata.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/11
  • Tilaaja: Metsä Wood
 • Hollolan Paassillan ja Hopeakallion louhintaurakka

  Paassillan louhintaurakka ja Hollolan uuden paloaseman pohjan esirakentaminen.

  • Kesto: 6 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/12
  • Tilaaja: Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy
 • Nokian rautatieaseman pysäköintialue

  Pysäköintialueiden rakentaminen Nokian rautatieasemalle.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/9
  • Tilaaja: VR-Track
 • Salon nosturitehtaan maaperän puhdistus / Salo

  Nosturitehtaan maanalaisten säiliöiden poistaminen ja niiden ympärillä olevien pilaantuneiden maiden poistaminen. Massanvaihto kaivamalla (yli 2.000 tn); liottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2009/11
  • Tilaaja: Cargotec Finland Oy
 • TAYS/ks yhdystunneli PK031

  Tays/ks yhdystunneli PK031 avolouhintatyöt, työmaanteiden- ja työmaa-alueen maarakennustyöt, kaapeli- ja putkistoreittien muutokset, ajotunnelin lujitus- ja betonityöt, kadun rakentaminen (200 m), asfaltoinnit.

  • Kesto: 23 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/1
  • Tilaaja: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri
 • HKScan, Ruokatalo, maaperänpuhdistus

  Raskasmetalleja ja polttoainejäämiä sisältäneen maan massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/7
  • Tilaaja: HKScan Ruokatalo
 • Jyväskylän Energia Oy:n Korpilahden lämpökeskuksen maanrakennus- ja perustustyöt

  Lämpökeskuksen maarakennus- sekä perustustyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/10
  • Tilaaja: Jyväskylän Energia Oy
 • Pitkäniemen sairaala-alueen maanrakennus

  Massanvaihto kaivamalla (yli 10.000 tn); raskasmetallien, liuottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/12
  • Tilaaja: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky.
 • Nokian keskustan päiväkodin pilaantuneen maaperän puhdistus /Nokia

  Raskasmetalleja, polttoainejäämiä ja liuottimia sisältäneen maaperän massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/11
  • Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus
 • 15 Soili-kohdetta vuonna 2010

  Rantasalmi 2 kpl, Kemimäki, Seinäjoki, Ruovesi 2 kpl, Miehikkälä, Lempäälä, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tammela, Perniö, Somero, Mynämäki, Kustavi

  • Kesto: 15 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2010/10
  • Tilaaja: Öljyalan Palvelukeskus Oy
 • Finnmedi 6:n maanrakennustyöt

  Finnmedi 6:n piha-alueen asfaltoinnin ja pintamaan poisto, maanleikkaustyöt, piha-alueen louhinnat, salaojitus, radonputkitus, rakennekerroksien tekeminen, ympärystäytöt, kiveys- ja asfaltointityöt.

  • Kesto: 15 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/12
  • Tilaaja: NCC Rakennus Oy
 • Tarpilan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostus / Kangasala

  Raskasmetalleja, rakennusjätteitä ja polttoainejäämiä sisältäneen maaperän puhdistaminen (yli 2.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/10
  • Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus
 • 14 Soili-kohdetta vuonna 2011

  Juupajoki, Nurmijärvi 3 kpl, Vantaa, Nousiainen, Mäntsälä, Nastola 2 kpl, Pyhtää, Kemiö, Salo, Somero ja Sastamala

  • Kesto: 14 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2011/11
  • Tilaaja: Öljyalan Palvelukeskus Oy
 • 5 Soili-kohdetta vuonna 2012

  Lohja, Paimio 2 kpl, Kemiönsaari, Loviisa

  • Kesto: 5 vk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/1
  • Tilaaja: Öljyalan Palvelukeskus Oy
 • Taalintehtaan biolämpökeskuksen maarakennus

  Kemiönsaaren Taalintehtaan alueelle rakennettavan lämpökeskuksen louhinta- ja maarakennustyöt sekä biolämpökeskukselle johtavan tien rakennustyöt.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/5
  • Tilaaja: Kemiönsaaren Lämpö Oy
 • Suolahden puunkuormausalueen rakentaminen

  Suolahden ratapihalla sijaitsevan puunkuormausalueen tieyhteyksien (1,4 km) ja varastointialueen parantaminen sekä valaistuksen rakentamistyöt.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/2
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Puolmatkan kaatopaikan louhinta ja maarakennusurakka

  Järvenpään kaupungin Puolmatkan kaatopaikan jätetäytön muotoilu, reunatiivistykset ja suotovesialaojat sekä maankaatopaikan louhinnat.

  • Kesto: 10 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/8
  • Tilaaja: Järvenpään kaupunki
 • Mäntän seudun koulutuskeskuksen piha-alueiden maanrakennustyöt

  Ammattioppilaitoksen piha-alueen massan vaihto sekä asfaltointi.

  • Kesto: 1 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/7
  • Tilaaja: Sastamalan koulutus-kuntayhtymä
 • Ämmässuon liikennealueiden korjaus- ja muutostyöt

  Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kevyenliikenteen väylien rakentaminen toimistolta kompostointilaitokselle, tiekorokkeiden muutostyöt betonikiveyksin ja reunakivin ja niiden vaatimat purkutyöt ja massanvaihdot.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/10
  • Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY
 • Jyväskylän Palokankaan murskaus

  Teollisuusalueen louhintaa 210.000 m3 ja murskausta 416.000 tn.

  • Kesto: 7 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/6
  • Tilaaja: Jyväskylän kaupunki
 • Laituritason vesieristyskorjaus

  Laituritason vesieristyksen korjaus ja liukuporrastasojen muutostyöt Tampereen laituritaso R003.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2012/12
  • Tilaaja: Liikennevirasto
 • ESKO-kohde, maaperän puhdistus

  Vanhan bitumihuopatehtaan pilaantuneen maan puhdistus Tampereen asuinalueella. Urakka vaati alipainejärjestelmien rakentamista asuinkiinteistöjen alapohjiin.

  • Kesto: 2 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/10
  • Tilaaja: Öljyalan palvelukeskus
 • Louheen ja kalliomurskeen kuljetusurakka

  Louheen ajo Palokankaalta ja kalliomurskeen ajo Soidenmäestä tai Palokankaalta Jyväskylässä.

  • Kesto: 4 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/6
  • Tilaaja: Jyväskylän kaupunki
 • Elenian sähköpylväiden kierrätyspisteiden maaperän puhdistus Kangasalla, Tammelassa ja Urjalassa

  Urakat sisälsivät pilaantuneen maaperän kaivutyön, jätteiden erottelun ja pilaantuneiden sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kuljetuksen varastopaikkoihin. Kaivantojen seinämät luiskattiin.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2013/11
  • Tilaaja: Elenia Oy / Vahanen Environment Oy
 • Arvo 2, linjojen siirto

  Hankkeen TA004 / TAY Lääketieteen uudisrakennuksen putkilinjojen siirron edellyttämät maarakennus- ja louhintatyöt.

  • Kesto: 3 kk
  • Valmistumisvuosi ja -kuukausi: 2014/7
  • Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy